ENERGIKOMPENSERING: ER DET DERFOR DU IKKJE GÅR NED I VEKT?

Nyleg har det blitt publisert ein studie som har hausta stor oppmerksomhet i fitnessmiljø. Denne studien hadde ein del interessante funn: Frå den ekstra aktiviteten du legger til i kvardagen vil kun 72% av kaloriane gå inn i det totale daglige energiforbruket. Kompensering av kaloriar opp mot 50% i enkelte tilfeller. Eit interessant funn var … Fortsett ENERGIKOMPENSERING: ER DET DERFOR DU IKKJE GÅR NED I VEKT?

10 000 steg per dag: Kvar kjem det frå? – Del 1

Du bør ha 10 000 steg per dag høyrer ein ofte. Kvar kjem dette tallet frå eigentleg? Og gir dette eigentleg nokon helsefordelar? I 1964 arrangerte Japan dei olympiske leikar, og i samband med dette var det eit aukt fokus på generell helse i landet. Det å gå var noko som skulle være ein lavterskel … Fortsett 10 000 steg per dag: Kvar kjem det frå? – Del 1